02 880 58 42
Logo Vlaamse regio kleurenversie met transparante achtergrond

Subsidies voor Vlaanderen

Novaprime helpt u bij het verkrijgen van premies en subsidies voor Vlaanderen.

Wanneer premies ontvangen in Vlaanderen en subsidies in het Vlaams Gewest

Concreet

voorbeeld

van de toekenning

van een premie/subsidie :

Marktonderzoek
Deelname aan een beurs in het buitenland

Vier belangrijke tips

1. Er mogen geen prestaties worden verricht vóór de aanvaarding van de premie/subsidie!

De overheidsdienst geeft altijd een ontvangstbewijs af voor de geldigheid van het subsidiedossier. Deze validatie wordt alleen gegeven als er voorafgaand aan de aanvraag geen prestaties werden verricht.

2. Doe dus nooit een betaling voordat de premie/subsidie is aanvaard!

De overheidsdienst weigert systematisch de toekenning van subsidies als een investering al werd betaald.

3. Bereken binnen welke termijn uw investering volledig betaald zal zijn!

De overheid vergoedt alleen investeringen die binnen een periode van 6 maanden zijn gedaan. Daarna gaat de subsidie verloren.

4. U kunt geen twee jaar na elkaar een premie/subsidie aanvragen voor dezelfde prestatie!

De overheid subsidieert nooit tweemaal dezelfde digitale investering (website, CRM ...) of consultancy-investering (financiële, juridische, technische studies ...) met betrekking tot hetzelfde project binnen een periode van 2 jaar.

Ik wil dat mijn subsidieaanvragen snel worden behandeld.

Ik wil een afspraak om een duidelijk beeld te krijgen van mogelijke premies/subsidies.

Aanvraag van premies/subsidies

Premies/subsidies toegekend aan bedrijven in Vlaanderen

Picto premieadvies via Novaprime

Consultancy

Picto energiepremie dankzij Novaprime

Toename van de werkgelegenheid

Picto beloont training dankzij Novaprime

Groei
werkgelegenheid

Picto beleggingspremies dankzij Novaprime

Investeringen

Picto exportpremies dankzij Novaprime

Export

Picto-premies digitaliseren dankzij Novaprime

Digitalisering

FAQ

Op welke premies en subsidies heb ik recht in Vlaanderen?
KMO Groeisubsidie Internationalisering
KMO Groeisubsidie Innovatie
KMO Groeisubsidie Digitalisering
KMO Groeisubsidie circulair ondernemen
Starterspakket Internationalisering
Deelname aan een buitenlandse beurs
Ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie
Oprichting van een prospectiekantoor buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
Internationaal maatwerkproject
Prospectiereis buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
Ontwikkelingsproject
Haalbaarheidsstudie
Ecologie premie plus
Strategische ecologie steun
Ontwrichte zone steun
Onderzoeksproject
Vrijstelling bedrijfsvoorheng voor O&O
Strategische Transformatiesteun (gekoppeld aan innovatie)
renovatie van handelspanden
Wat bepaalt de toegang tot premies en subsidies voor Vlaanderen?
Dankzij een snelle analyse van de subsidies bij A-Chief weet u meteen op welke subsidies uw project nu of in de toekomst kan rekenen in Vlaanderen.
Hoeveel bedragen de premies/subsidies die ik kan krijgen in Vlaanderen?
Dat is moeilijk te zeggen. Het hangt af van de omvang van het project, het effect op de werkgelegenheid en de openstaande subsidiemogelijkheden.
Wanneer moet ik mijn dossier voor premies en subsidies voor Vlaanderen indienen?
De meeste aanvragen moeten ingediend worden binnen de periode waarin de subsidie openstaat. Het is belangrijk dat u het dossier voor de deadline indient. Ga dus proactief met uw aanvraag aan de slag.
Hoe snel kan ik premies en subsidies voor Vlaanderen ontvangen?
De meeste subsidies zijn proactief en toekomstgericht.

Een kwalitatieve dienstverlening op maat

Novaprime onderneemt voor u alle nodige stappen en zorgt voor een correcte opvolging van het volledige proces, vanaf de identificatie van de premie tot de ontvangst ervan.

EENVOUD

SNELHEID

EFFICIËNTIE

Aanvraag van premies/subsidies
Ik wil informatie over de andere premies
crossmenu