02 880 58 42
Logo van het Brussels Gewest, kleurversie met transparante achtergrond

Subsidies voor Brussel

Novaprime helpt u bij het verkrijgen van premies en subsidies voor Brussel.

Concreet

voorbeeld

van de toekenning

van een premie/subsidie :

50%

Marktonderzoek

60%

Website

30%

Aankoop van een bedrijfswagen

50%

Opstellen van een contract door een advocaat

50%

Verkoopopleiding

30%

Ontwikkeling van een nieuwe zaak

50%

Deelname aan een beurs in het buitenland

Vier belangrijke tips

1. Er mogen geen prestaties worden verricht vóór de aanvaarding van de premie/subsidie!

De overheidsdienst geeft altijd een ontvangstbewijs af voor de geldigheid van het subsidiedossier. Deze validatie wordt alleen gegeven als er voorafgaand aan de aanvraag geen prestaties werden verricht.

2. Doe dus nooit een betaling voordat de premie/subsidie is aanvaard!

De overheidsdienst weigert systematisch de toekenning van subsidies als een investering al werd betaald.

3. Bereken binnen welke termijn uw investering volledig betaald zal zijn!

De overheid vergoedt alleen investeringen die binnen een periode van 6 maanden zijn gedaan. Daarna gaat de subsidie verloren.

4. U kunt geen twee jaar na elkaar een premie/subsidie aanvragen voor dezelfde prestatie!

De overheid subsidieert nooit tweemaal dezelfde digitale investering (website, CRM ...) of consultancy-investering (financiële, juridische, technische studies ...) met betrekking tot hetzelfde project binnen een periode van 2 jaar.

Ik wil dat mijn subsidieaanvragen snel worden behandeld.

Ik wil een afspraak om een duidelijk beeld te krijgen van mogelijke premies/subsidies.

Ik vul het formulier in

Premies/subsidies toegekend aan bedrijven in Brussel-Hoofdstad

Picto premieadvies via Novaprime

Consultancy

Picto energiepremie dankzij Novaprime

Energie

Picto beloont training dankzij Novaprime

Opleiding

Picto beleggingspremies dankzij Novaprime

Investeringen

Picto exportpremies dankzij Novaprime

Export

Picto-premies digitaliseren dankzij Novaprime

Digitalisering

FAQ

Welke subsidies/premies kan ik aanvragen in Brussel?
U kunt subsidies/premies aanvragen om te investeren, te exporteren, te innoveren, zich op te leiden, te digitaliseren en te adviseren.
Wat zijn de stappen voor het indienen van een subsidiedossier in Brussel?men voor projectsubsidies/-premies in Brussel?
Een subsidieaanvraag omvat de volgende fases: de voorafgaande fase, de ontvangst van een ontvangstbevestiging, een termijn van 6 maanden om de subsidiefase af te sluiten, het afsluiten van een subsidiedossier door het opsturen van de juiste bewijsstukken, de bevestiging van de subsidie/premie door het toezenden van een subsidiebesluit, en als laatste, de uitbetaling met de ondertekening van een schuldvordering.
Wat zijn de criteria om als onderneming/zelfstandige in aanmerking te komen voor premies en subsidies voor Brussel?
De zelfstandige/onderneming: - moet een exploitatiezetel hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - moet actief zijn binnen een sector die in aanmerking komt voor subsidies/premies; - mag niet in een gerechtelijke of faillissementsprocedure verwikkeld zijn op het moment dat de subsidie/toewijzing wordt ingediend.

Een kwalitatieve dienstverlening op maat

Novaprime onderneemt voor u alle nodige stappen en zorgt voor een correcte opvolging van het volledige proces, vanaf de identificatie van de premie tot de ontvangst ervan.

EENVOUD

SNELHEID

EFFICIËNTIE

Aanvraag van premies/subsidies
Ik wil informatie over de andere premies
crossmenu