Subsidies

Subsidies voor 
export

Advies inzake exportstrategie :
Ontvang een bonus voor extern advies om uw exportstrategie uit te voeren.

Informatiemateriaal :
Ontvang een bonus voor het vertalen van brochures, catalogi, audiovisueel materiaal, enz. in andere talen.

Canvassing trip :
Ontvang een bonus voor uw reizen naar een nieuwe markt voor bedrijfsontwikkeling buiten de Europese Unie.

Deelname aan een virtuele beurs :
Ontvang een incentive om uw bedrijf (producten, merk, diensten) te promoten op een virtuele beurs.

Deelname aan een fysieke beurs :
Ontvang een bonus voor deelname aan een beurs, tentoonstelling, congres of beurs in het buitenland.

Uitnodiging van prospects :
Ontvang een bonus voor het uitnodigen van prospects in het buitenland (buiten de Europese Unie).

Deelname aan een aanbesteding :
Ontvang een bonus voor uw uitgaven in verband met een aanbesteding buiten de Europese Unie.
Voor reiskosten; bezoldiging; aankoop van specificaties; voorbereiding van aanbestedingen...

Huur van een prospectiekantoor :
Ontvang een maandelijkse bonus voor het huren van een prospectiekantoor buiten de Europese Unie.

Aanwerving voor exportprojecten :
Ontvang een bonus voor het aanwerven van een voltijdse werknemer
om uw producten of diensten te exporteren.
Aanvraag van premies/subsidies

Een kwalitatieve dienstverlening op maat

Novaprime onderneemt voor u alle nodige stappen en zorgt voor een correcte opvolging van het volledige proces, vanaf de identificatie van de premie tot de ontvangst ervan.

EENVOUD

SNELHEID

EFFICIËNTIE

Aanvraag van premies/subsidies
Ik wil informatie over de andere premies
crossmenu